zondag, 30. maart 2008 - 22:03

Westerveld zet in op Sportiviteit en Respect binnen de sport

Havelte

Sporten is leuk, gezond en het is nog gezellig ook. Maar sport heeft, vooral voor de jeugd, nog een belangrijke meerwaarde: sportief met elkaar omgaan en respect voor elkaar tonen. Dit is het doel van het project Sportiviteit en Respect, dat onderdeel is van het BOS-project.

In het deelproject Sportiviteit en Respect krijgen de basisschoolkinderen van deelnemende scholen gastlessen over dit thema. Binnen elke sport bestaan geschreven regels. Deze regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat het geen puinhoop wordt tijdens een wedstrijd. De regels zorgen er ook voor dat sporten leuk blijft. Dit heeft ook alles te maken met sportiviteit. Maar naast de geschreven regels bestaan er ook veel ongeschreven regels. Gedragsregels en omgangsregels, zoals respect hebben voor de scheidsrechter en de tegenstander, zorgen er ook voor dat het sporten leuk blijft. Het doel van Sportiviteit en Respect is om dit duidelijk te maken en onder de aandacht te brengen van basisschoolkinderen.

In de gastlessen staan sportiviteit en fair play centraal, zowel binnen de sport als de maatschappij in het algemeen. Kinderen worden door stellingen actief betrokken bij enkele actuele vraagstukken en ze doen mee aan de sportiviteitsquiz. De basisschoolkinderen kunnen zo ook precies zien hoe sportief ze zelf zijn. Ook gaan de leerlingen aan de slag met een sportief spandoek. De klas met het meest sportieve spandoek wint een sportclinic voor de hele klas. Op 13 maart zijn de laatste gastlessen van dit schooljaar gegeven op de Ten Darperschoele in Wapse. Het project Sportiviteit en Respect wordt jaarlijks aan de basisscholen aangeboden. Sportorganisaties kunnen de gastlessen aanvragen voor jeugdleden.
Provincie:
Tag(s):