woensdag, 24. december 2008 - 11:14

Wet tijdelijk huisverbod volgend jaar van kracht

Haarlem

Op 1 januari 2009 treedt de wet Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat in werking.

Op grond van artikel 2 van deze wet kan de burgemeester een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig gevaar oplevert of door omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat.

Hoewel het hier gaat om een bestuursrechtelijke bevoegdheid zullen de tegen het huisverbod ingestelde beroepen en voorlopige voorzieningen binnen de rechtbank Haarlem niet binnen de sector bestuursrecht maar binnen het familieteam van de sector civiel recht worden behandeld.
Provincie:
Tag(s):