dinsdag, 12. augustus 2008 - 14:21

Wetenschappers 'in de dop' ontvangen promotie-beurzen

Den Haag

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 24 jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden een zogeheten Mozaïeksubsidie toegekend. De wetenschappers in de dop kunnen met deze subsidie vier jaar lang een promotieonderzoek uitvoeren. In november wordt een Mozaïekdag georganiseerd waar alle vijf de jaargangen bij aanwezig zullen zijn, in bijzijn van Minister Plasterk.

111 studenten en afgestudeerden reageerden op een oproep voor onderzoeksideeën. De 43 beste kandidaten mochten bij NWO workshops volgen en hun onderzoeksideeën verder uitwerken. Ook moesten zij een presentatie van het onderzoek geven. De uitgewerkte aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland en door een vakkundige selectiecommissie.

Van de 43 aanvragers krijgen 24 kandidaten een subsidie. Elke kandidaat ontvangt 180.000 euro voor een promotieonderzoek aan een universiteit. Het totaalbudget komt daarmee voor 2008 op iets meer dan vier miljoen euro. Dat bedrag wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO en het ministerie van OCW.

Het merendeel van de gehonoreerden komt uit Suriname, Turkije en China. De helft van de winnaars is vrouw. De meeste kandidaten komen uit de (bio-)medische wetenschappen en uit de maatschappij- en gedragswetenschappen. Uniek dit jaar is dat er maar liefst vier universiteiten met vier laureaten zijn; de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Radbout Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit.

Veel gehonoreerden studeerden cum laude af. Sommigen combineerden meerdere studies. Vaak wonnen zij al prijzen of schreven tijdens hun studie mee aan wetenschappelijke publicaties. Zes kandidaten studeren in 2008 af en kunnen aansluitend hun promotieonderzoek starten.

NWO zal ook de niet-gehonoreerde, maar zeer goede kandidaten bij de universiteiten onder de aandacht brengen. Vorig jaar kregen op deze manier enkele kandidaten alsnog een promotieplaats via de universiteit.

Mozaïekdag met Minister Plasterk
Op 13 november zullen de 24 laureaten uit 2008 een oorkonde ontvangen van Minister Plasterk.
Categorie:
Tag(s):