woensdag, 4. juni 2008 - 20:50

Wethouder Dijkstra verbindt Stad aan Hanzeverbond

Groningen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten wethouder Jaap Dijkstra van Economische zaken, Internationale Handelrelaties en Cultuur, te machtigen de Hanzestatuten van het Hanzeverbond te ondertekenen. Hiermee verbindt Groningen zich aan het ‘Hanzeverbond nieuwe stijl’ waarin diverse, met name Noord-Europese steden zich vanaf 1980 verenigen. Sinds dat jaar worden ook de jaarlijkse Hanzedagen weer gehouden, zoals dit ook enkele honderden jaren geleden gebeurde.

In 2009 zullen een groot aantal activiteiten georganiseerd worden in het kader van de Hanze en zal Groningen actief gaan deelnemen aan het Hanzeverbond. Daarnaast is het Hanzeverleden en -heden, ook op dit moment al heel zichtbaar in Groningen. Denk alleen maar aan de naamgeving van de Hanzehogeschool, het Hanzeplein en bijv. het Hanze Huis, waar producten uit de diverse Hanzesteden verkocht worden.

Sinds 1999 kent het Hanzeverbond een duidelijke structuur, die het verbond een meer democratisch gehalte geeft en duidelijkheid schept over de rechten en plichten van de deelnemende steden. Concreet betekent het ondertekenen van de statuten voor Groningen dat er jaarlijks een bestuurlijke en/of ambtelijke afvaardiging naar de Hanzedagen gaat en dat Groningen op enig moment deze dagen gaat organiseren (gezien de grote belangstelling van de andere steden waarschijnlijk pas na 2020).
Provincie:
Tag(s):