woensdag, 9. april 2008 - 23:33

Wethouder Martine Visser op zoek naar spijbelende jongeren

Almere

De jaarlijkse landelijke dag van de Leerplicht wordt dit jaar gehouden op donderdag 10 april. De afdeling Leerlingzaken van de gemeente heeft aan alle scholen in Almere gevraagd om op deze dag aandacht te schenken aan de noodzaak van leerplicht.

Straatactie
In Almere gaan alle leerplichtambtenaren met de jeugdpolitie op ‘Straatactie’.
Jongeren in de leerplichtige leeftijd (tot 18 jaar) die onder schooltijd op straat lopen zullen dan aangesproken worden waarom ze (al dan niet met reden) niet op school zitten.

Het door de politie terug laten brengen van leerlingen naar school kan mogelijk onderdeel van die straatactie zijn. Ook wethouder onderwijs, Martine Visser gaat ’s ochtends samen met de leerplichtambtenaar en de wijkagent in het centrum van Almere Stad op zoek naar spijbelende jongeren.

Het doel van de Dag van de Leerplicht is om de leerplichthandhaving breed onder de aandacht van jongeren en ouders, scholen en partners brengen.
Provincie:
Tag(s):