woensdag, 10. september 2008 - 22:56

Wethouder Polderman: nu snel nieuw Britannia ontwikkelen

Vlissingen

Wethouder Piet Polderman van Vlissingen noemt de uitlatingen van de Bond Heemschut over voormalig Hotel Britannia voorbarig. De Raad voor de Cultuur heeft inderdaad aan minister Plasterk geadviseerd om het gebouw aan te wijzen als Rijksmonument, maar de gemeente adviseert juist om dat niet te doen.

Het college van B&W van Vlissingen zal dat advies deze week nog opnieuw aan de minister doen toekomen.

Polderman betitelt de uitlatingen van Bond Heemschut als ‘wishful thinking’. Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat de minister alsnog het voormalige hotelpand als rijksmonument zal aanwijzen. Het gebouw staat niet op de top 100-lijst met toppers van naoorlogse monumenten die het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft vastgesteld.

Bovendien is de wethouder van mening dat het volstrekt ongewenst is om op dit moment het proces van gesprekken met de projectontwikkelaar te frustreren. De projectontwikkelaar heeft zeer recent nieuwe plannen ingediend om een nieuw hotel plus appartementen verder te ontwikkelen. Juist nu is het college van Vlissingen er alles aan gelegen dat deze ontwikkeling voortvarend wordt doorgezet.
Provincie:
Tag(s):