zaterdag, 12. januari 2008 - 14:52

Wethouder reikt verrassingspakketten uit

Meppel

Vrijdag heeft wethouder Ton Dohle verrassingspakketten uitgedeeld aan de 50 eerste mensen die een idee hebben ingezonden voor de besteding van het prijzengeld behorend bij de Stadsvogelprijs 2007. Naast een verrassingspakket voor de 50 eerste inzenders heeft de wethouder ook een verrassingpakket uitgedeeld aan een afvaardiging van leerlingen uit groep 5 van de Anne Frankschool (locatie centrum). Deze klas had namelijk een speciaal project gemaakt van de ideeënwedstrijd van de gemeente.

De gemeente heeft door middel van een ansichtkaart haar inwoners gevraagd om ideeën in te dienen voor de besteding van het prijzengeld van 20.000 euro behorend bij de Stadsvogelprijs van 2007. Meppel heeft deze prijs gewonnen met het project Berggierslanden, maar mag het prijzengeld gebruiken voor projecten en/of initiatieven binnen de bebouwde kom in heel Meppel.

De 50 eerste inzenders hebben tijdens deze speciale bijeenkomst een verrassingspakket ontvangen. Het pakket bestaat uit een nestkastje (met vogelvoederpakket) gemaakt door kinderen van de Zuiderbasisschool onder begeleiding van de Vogelwerkgroep Vliegvlug.

Binnenkort zal een jury de 150 inzendingen beoordelen. De winnaar van deze ideeënwedstrijd krijgt een bijzonder natuurarrangement aangeboden. Vervolgens bekijkt de gemeente samen met de natuurverenigingen en de Vogelbescherming Nederland de mogelijkheden voor de besteding van het prijzengeld van 20.000 euro.
Provincie:
Tag(s):