maandag, 21. juli 2008 - 14:37

Wethouder Van der Wal legt voorlopig werkzaamheden neer

Buitenpost

Wethouder Willem van der Wal van de gemeente Achtkarspelen trekt zich
tijdelijk terug uit zijn functie als bestuurder. Bij de wethouder zijn
de eerste verschijnselen van een burn-out geconstateerd. Op advies van
zijn huisarts houdt Van der Wal de komende weken absolute rust. Wanneer de wethouder zijn werkzaamheden zal hervatten is afhankelijk van zijn herstel.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan zal voorlopig de portefeuille van
wethouder Van der Wal waarnemen tijdens diens afwezigheid. Van der Wal is onder andere verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs en jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, economische
zaken en werkgelegenheid.
Provincie:
Tag(s):