dinsdag, 18. maart 2008 - 13:12

Wethouders bezoeken scholen op Dag van de Leerplicht

Heerlen

Op donderdag 20 maart a.s. bezoeken medewerkers van bureau VSV Parkstad Limburg en wethouders van zeven Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth diverse scholen op flitsende scooters, gehuld in witte “Jörgen Raymann� pakken. De “flits� actie is bedoeld om jongeren er van bewust te maken dat zij toch zeker tot hun 18de naar school moeten gaan. Van 12.15 uur tot 13.00 uur nemen de wethouders bij het Eijkhagencollege plaats op de scooters om discussies met de jongeren aan te gaan over hun toekomst(plannen).

Vorig jaar was Jörgen Raymann, cabaretier en presentator, boegbeeld voor de landelijke actie “verder leren dan je neus lang is� waar het bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg nu op verder borduurt. Bureau VSV Parkstad Limburg bezoekt op de scooters voornamelijk VMBO scholen en het Arcuscollege in Parkstad Limburg met een grote jongerenbus vol muziek en jumpers in hun kielzog. Op het schoolplein discussiëren ze met de jongeren en geven hen de boodschap mee dat zij toch zeker moeten voldoen aan een startkwalificatie. Die behaal je door een opleiding succesvol af te ronden op niveau 2 in het beroepsonderwijs of met het behalen van een HAVO of VWO diploma.

Jongeren in Nederland tot 23 jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, worden door de school aangemeld bij de woongemeente als voortijdig schoolverlater. Een goede opleiding wordt steeds belangrijker. Niet alleen door de instabiele economische situatie maar ook de opkomst van goedkope arbeidskrachten uit lage loonlanden. Ongeschoolde jongeren zullen steeds vaker moeite hebben met het vinden van een baan of buiten de boot vallen.
Provincie:
Tag(s):