vrijdag, 7. maart 2008 - 11:27

Wetterskip Fryslân blij met gemeentelijke waterplannen

Veel gemeenten in het beheergebied van Wetterskip Fryslân hebben nu een waterplan of zijn er actief mee bezig. De meest recente plannen zijn gemaakt door Smallingerland, Grootegast, Marum, Zuidhorn en Skarsterlân. In de waterplannen staan hun ambities op watergebied. De gemeenten maken de plannen samen met Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân heeft alle gemeenten in haar beheergebied gevraagd een waterplan te maken. Dit is een afspraak uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. In dit akkoord hebben overheden afspraken gemaakt over hoe ze omgaan met water. Een gemeente vertelt in het waterplan bijvoorbeeld hoe ze samen met het Wetterskip zorgt voor schoon en voldoende water. Voorbeelden zijn maatregelen om wateroverlast te voorkomen en sloten en havens schoon te houden.

Zes gemeenten werken nu aan een plan en willen het dit jaar presenteren. Drie van hen (Achtkarspelen, Dantumadeel en Kollumerland) maken samen een regionaal plan. Veel andere gemeenten zijn van plan om dit jaar te starten of hun oude plan te actualiseren. Er zijn slechts enkele gemeenten die geen prioriteit geven aan een waterplan of waarvoor een waterplan niet echt nodig is (weinig oppervlaktewater en alleen kleinschalige ruimtelijke plannen).

Wetterskip Fryslân is blij dat veel Friese gemeenten actief bezig zijn met water. Dagelijks bestuurslid Roel de Jong: “Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering. Goede samenwerking tussen gemeenten en Wetterskip is erg belangrijk om in te spelen op de toekomst. De waterplannen zijn hier een prachtig voorbeeld van!�.
Provincie:
Tag(s):