vrijdag, 11. januari 2008 - 12:02

Wetterskip Fryslân vervangt inlaatsluis Damzijl

Bornwird

De bouw van een nieuwe inlaatsluis bij Bornwird ten noorden van Dokkum is eind januari klaar. Wetterskip Fryslân is in oktober 2007 begonnen met de werkzaamheden. De oude inlaatsluis, die bekend staat onder de naam ’Damzijl’, is gebouwd in 1940 en voldoet niet meer aan de huidige technische eisen. Bovendien is de sluis onveilig bij gebruik.

De oude inlaatsluis is gebouwd in opdracht van het voormalige waterschap ’De Polder van Oost- en Westdongeradeel’. Deze sluis was oorspronkelijk bedoeld om in de zomerperiode water vanuit de Friese boezem in te laten in het poldergebied van de Dongeradelen.

De laatste jaren wordt de inlaatsluis steeds vaker gebruikt om in de natte herfst- en winterperiodes overtollig water vanuit de Friese boezem af te voeren naar het gemaal Dongerdielen bij Ezumazijl. Hiermee kan een verdere stijging van het waterpeil worden voorkomen.
Provincie:
Tag(s):