maandag, 7. april 2008 - 20:02

Wijst waardevol en uniek in provincie en Europa

Uden

Op woensdag 2 april j.l. organiseerde waterschap Aa en Maas in Uden een informatiebijeenkomst over wijst. Een vertegenwoordiger van de Provincie gaf een toelichting over de Provinciale kijk op wijst. Wijst is een bijzonder fenomeen, waarbij kwelwater aan de oppervlakte komt op hoger gelegen gronden. Deze gebieden zijn zeldzaam en kennen een bijzondere flora. De bescherming en herstel van wijst is belangrijk vanwege een combinatie van aardkundige (geohydrologisch) en cultuurhistorische (landschappelijk) waarden.

Waterschap Aa en Maas heeft in een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Witteveen+Bos, deze gebieden nauwkeurig in kaart laten brengen. Matthijs Bonte (Witteveen+Bos) noemde wijst “een uniek aardkundig fenomeen waar de Brabanders trots op mogen zijn�.

Ernest de Groot, lid Dagelijks Bestuur van Aa en Maas is blij dat er nu meer duidelijkheid is over de verspreiding van wijst binnen het gebied van Aa en Maas: “omdat wijst zo’n uniek kwelverschijnsel is, hebben we hier als waterschap een bijzondere verantwoordelijkheid voor. De onderzoeksgegevens zijn van groot belang voor het opstellen van beleid om de wijstgronden te beschermen en mogelijk te herstellen. Voor dit beleid is de provincie nu aan zet.�

Het eerste onderzoek naar wijst dateert reeds uit 1947. Waar toen ‘Het probleem van wijst ‘centraal stond, wordt nu het belang van het behoud van de wijstgronden algemeen erkend. Uit het onderzoek ‘Nadere inventarisatie wijstgebieden’ blijkt, dat ca 90% van de betreffende wijstgronden wordt gebruikt voor landbouw. Veel van de beoogde maatregelen om wijst te herstellen, vormen geen belemmering voor normaal landbouwgebruik.

Binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas worden langs de Peelrandbreuk verschillende locaties aangeduid als wijstgebieden. Deze wijstgronden kenmerken zich doordat grondwater hier als gevolg van een aardkundige breuk opkwelt tot aan het maaiveld. In tegenstelling tot “gewone� kwel waarbij grondwater naar het laagste punt in het gebied stroomt, wordt bij wijst het grondwater in de ondergrond tegengehouden door een slecht doorlatende breuk en komt het ter plaatse omhoog. In het veld is dit vaak te herkennen aan natte hoog geleden delen naast droge laag gelegen gebieden.
Provincie:
Tag(s):