vrijdag, 14. maart 2008 - 15:24

Wijziging van de Mijnbouwwet voor opslag CO2

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met een wijziging van de Mijnbouwwet. Het wetsvoorstel heeft als doel het bevorderen van een actieve benutting van vergunningen voor gebruik van de Nederlandse ondergrond voor de opsporing en winning van delfstoffen en de ondergrondse opslag van aardgas en CO2.

Maximale productie van de nog aanwezige (gas)reserves is van belang voor de voorzieningszekerheid en de inkomsten van de staat uit gaswinning. Ondergrondse opslag stelt marktpartijen in staat om in een toekomst, waarin Nederland netto gasimporteur gaat worden, gasvraag en -aanbod flexibel op elkaar af te stemmen. Dit past in de ambitie van Nederland als aardgasrotonde voor Noordwest-Europa. Daarnaast is het van belang lege gasvelden te kunnen gebruiken voor de opslag van CO2 in het kader van de vergaande plannen voor reductie van CO2-emissies.

Het wetsvoorstel geeft de minister van Economische Zaken de bevoegdheid om delen van vergunningsgebieden ter beschikking te stellen aan derden voor opsporing, winning of opslag. Het gaat dan om gebieden waar de vergunninghouder zelf, ook na daartoe te zijn aangemaand, geen relevante activiteiten onderneemt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat een niet-actieve vergunninghouder produceerbare of nog te exploreren gasvelden in zijn vergunningsgebied nodeloos lang bezet houdt. Overigens heeft overleg met individuele vergunninghouders de afgelopen jaren al vruchten afgeworpen in de vorm van hernieuwde activiteiten, het teruggeven van vergunningen en overdracht van delen van vergunningen aan derden.

Het wetsvoorstel dient er ook toe de mogelijkheden voor opslag van zowel gas als CO2 in de mijnbouwwetgeving goed te regelen. Grootschalige opslag van gas om seizoensgerelateerde verschillen tussen vraag en aanbod in evenwicht te brengen, kunnen over tien tot vijftien jaar de balansrol van het Groningenveld overnemen. Daarnaast is een belangrijke gebruiksmogelijkheid van lege gasvelden het permanent in de ondergrond opslaan CO2.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):