donderdag, 10. april 2008 - 19:19

Willem-Alexander bezoekt Waterschap De Dommel

De Prins van Oranje heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan Waterschap De Dommel. Hij deed dit in zijn functie van voorzitter van de Adviescommissie Water. De Adviescommissie Water bezocht vandaag samen met de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) het werkgebied van het waterschap.

Waterschap De Dommel werd in 1863 opgericht door de Provincie Noord-Brabant. Het oorspronkelijke doel ervan was om overstromingen tegen te gaan.

Het bezoek stond in het teken van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer. Het water in de Dommel wordt sterk beïnvloed door het waterbeheer in het bovenstrooms gelegen Vlaanderen. De komst van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft een impuls gegeven aan landen om hun waterbeheer op elkaar af te stemmen.
Provincie:
Tag(s):