woensdag, 2. april 2008 - 18:42

Willem-Alexander opent Noorderwaard

Werkendam

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje verricht woensdagmiddag 7 mei de opening van het natuurontwikkelingsgebied Noordwaard. De Noordwaard, ten zuidwesten van Werkendam, verbindt de Brabantse en Zuid-Hollandse Biesbosch en is van belang voor de natuurontwikkeling en veiligheid bij hoogwater in het gebied.

De opening vindt plaats bij de Bandijkbrug, waar de Rijn en Maas elkaar ontmoeten. Na de opening bezoekt de Prins het gebied en bezichtigt hij het landschapskunstwerk De Wassende Maan en de nieuwe opening in de Merwededijk.

Ruim 600 hectare landbouwgrond aan de rand van het Nationale Park De Biesbosch is in twaalf jaar veranderd in een nat natuurgebied en toegevoegd aan het park. Er zijn geulen gegraven, bruggen en wegen aangelegd en buitendijken doorgegraven om water in het gebied toe te laten.

Dit natte natuurgebied biedt op een natuurlijke manier uitkomst voor de berging van water van rivier de Nieuwe Merwede, die grenst aan de Noordwaard. Het natuurontwikkelingsproject Noordwaard maakt onderdeel uit van het programma Ruimte voor de Rivier van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit programma moet in 2015 leiden tot betere bescherming tegen hoogwater in het Nederlandse rivierengebied door rivieren meer ruimte te geven.

De inrichting van de Noordwaard kwam tot stand door samenwerking tussen de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, gemeente Werkendam en Waterschap Rivierenland en met medewerking van de (voormalige) bewoners.
Provincie:
Tag(s):