donderdag, 6. november 2008 - 15:29

"Willem II Tilburg United".

Tilburg

De gemeente Tilburg en voetbalclub Willem II gaan komend seizoen 2009-2010 meer samenwerken zodat de maatschappelijke rol van de club in de stad verder wordt versterkt. Ze sluiten daartoe het sociaal convenant "Willem II Tilburg United".

Met het formaliseren van de samenwerking worden gemeentelijke en Willem II-projecten op elkaar afgestemd. Dit zijn programma´s en activiteiten op het terrein van sport, onderwijs en jeugd, integratie, gezondheidszorg en veiligheid. Het college heeft dit jaar maximaal € 475.000 euro beschikbaar.

De komende periode treden Willem II en de gemeente in overleg met diverse partners in de stad om de invulling van de samenwerking nader te bespreken. Er worden met name partners gezocht in het onderwijs, sport, zorginstellingen, woningcorporaties (wijkaanpak) en het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat Willem II op verschillende terreinen een krachtige rol speelt bij het versterken van de samenhang in de stad. Ook zullen de
voetballers van de selectie van Willem II worden ingezet als rolmodel.
Provincie:
Tag(s):