woensdag, 22. oktober 2008 - 21:12

Windenergie in de polder aan de Dintel

Zevenbergen

Woensdag is in Zevenbergen een startovereenkomst getekend tussen de gemeente Moerdijk en Raedthuys Windenergie BV om windpark Oud Dintel te realiseren. Nu het startdocument is getekend volgt de initiatieffase van project.

De doelstelling van het project is om een windenergiepark van 18 Megawatt te realiseren aan de Rolleplaatweg te Heijningen. 18 Megawatt is vergelijkbaar met het stroomverbruik van 10.000 huishoudens. Het initiatief past binnen het gemeentelijke windenergiebeleid en draagt bij aan de doelstelling om 35 MW aan windenergie te realiseren in 2010.

Duurzame energie staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. De Gemeente Moerdijk heeft haar doelstelling van 35 Megawatt in 2010 nog niet gehaald. Op dit moment is er voor 23,6 MW windenergie vergund. Indien de voorgenomen 18 MW van windpark Oud Dintel wordt vergund, wordt deze doelstelling ruimschoots gehaald.
Provincie:
Tag(s):