dinsdag, 3. juni 2008 - 13:15

Windturbines veroorzaken meer hinder dan verwacht

Groningen

Mensen ervaren relatief veel hinder van het geluid van windturbines. Het geluid wordt al bij betrekkelijk lage niveaus opgemerkt en wordt hinderlijker gevonden dan even luid weg- of vliegverkeer. Dit komt mogelijk door het zwiepende karakter van het geluid of doordat het geluid ’s avonds niet in sterkte afneemt, wat bij verkeersgeluid vaak wel het geval is. Dit blijkt uit onderzoek van het project WINDFARMperception.

In het project, onder leiding van dr. Frits van den Berg, is onderzoek gedaan naar de perceptie door omwonenden van moderne, grote windturbines in Nederland. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Universiteit van Göteborg. Het project richtte zich op de ca. 1200 grotere windturbines in geheel Nederland, op alle bewoners dichtbij deze turbines en een deel van de bewoners verderop tot 2,5 km afstand.

Het onderzoek laat zien dat geluid van windparken een belangrijk nadeel is van de over het algemeen als positief gewaardeerde windenergie. Voor een grotere acceptatie is vermindering van de overlast van belang.
Provincie:
Tag(s):