maandag, 1. december 2008 - 11:45

Winkelcriminaliteit wordt landelijk aangepakt

Arnhem

In het Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit deel 3 gaan Justitie, politie en winkeliers intensief samenwerken om het aantal overvallen in de detailhandel terug te dringen. Zo is het streven om de winkelcriminaliteit in 2010 minstens 30 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2004. De politie gaat informatie over de overvallen landelijk registreren en deelt die kennis met de regionale korpsen. Deze aanpak moet de stijging van het aantal overvallen stoppen.

Naast de aanpak van de overvallen, zullen overheid en winkeliers vaker de schade van vernielingen in en rond de winkels gaan verhalen op de daders of hun ouders. In Utrecht komt daarnaast een groot experiment met de zogeheten ‘overlastdonatie’. Winkeliers brengen daarbij op heterdaad aangehouden verdachten van winkeldiefstal een basisvergoeding van 151 euro in rekening. Dit bedrag is een vergoeding voor de indirecte schade die een winkelier lijdt bij het aanhouden van een winkeldief (tijdverlies door aangifte overdracht van verdachte aan politie).
Het ministerie van Justitie zal in 2010 het Utrechtse experiment evalueren, zodat het landelijk kan worden ingevoerd.

Winkeliers kunnen vanaf 2009 via het Platform Detailhandel Nederland hun sollicitanten laten screenen op een vermelding in het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel. In dit register worden werknemers opgenomen die op staande voet zijn ontslagen wegens diefstal of een ander ernstig vergrijp ten aanzien van hun werkgever. Voorwaarde is wel dat de er aangifte is gedaan tegen de betreffende werknemer. De screening is nu al in gebruik bij grootwinkelbedrijven en werpt daar zijn vruchten af.
Provincie:
Tag(s):