vrijdag, 11. april 2008 - 9:02

Winterswijk organiseert Dag van het Park

Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft besloten ook in 2008 een Dag van het Park te organiseren. De datum waarop het evenement plaatsvindt en de locatie zijn nog niet bekend.Voor de organisatie heeft het college een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld.

In 2006 en 2007 heeft de gemeente een Dag van het Park georganiseerd. De Dag van het Park is een concept van de ANWB en is van oorsprong een dag om aandacht te vragen voor het binnenstedelijk groen. Op de Dag van het Park worden zo veel mogelijk parken in Nederland levendige plekken waar zowel, culturele, culinaire en/of sportieve activiteiten plaatsvinden.

Daarnaast is de dag een prima gelegenheid voor een dagje uit in de eigen stad of juist naar de parken van andere steden om te zien wat die te bieden hebben.

Het college heeft besloten ook in 2008 een Dag van het Park te organiseren rond het thema sport en bewegen. Als werktitel is ‘Winterswijk beweegt’ gekozen. Verenigingen kunnen zich op die dag presenteren, diverse demonstraties en workshops kunnen worden gehouden, het project breedtesport kan zich presenteren en er kan aandacht worden gegeven aan de landelijke campagne ’30 minuten bewegen’.

Het definitieve programma moet verder worden uitgewerkt, waarbij vanzelfsprekend Winterswijkse verenigingen worden betrokken. Een datum is nog niet gekozen. Voor de organisatie van de Dag van het Park heeft het college een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):