woensdag, 14. mei 2008 - 8:48

Winterswijkse Jeugdcriminaliteit in beeld

Winterswijk

Medewerkers van Jeugd en Klein Kriminaliteit Winterswijk (JEKK) en het Politieteam Winterswijk hebben overlastjongeren in Winterswijk in beeld gebracht. Het onderzoek is in 2007 uitgevoerd naar aanleiding van signalen van overlast bij onder meer de omgeving van de muziekschool, de Notaristuin bij de Hema en de Markt.

Uit het onderzoek blijkt dat de jeugdcriminaliteit in Winterswijk geen ernstig probleem vormt. Wel geeft het onderzoek aan dat de samenwerking en afstemming tussen de betrokken organisaties verbeterd kan worden. Hiermee zal naar verwachting de ervaren overlast minder worden.

Bij het onderzoek zijn in totaal tweeëntachtig jongeren in verschillende overlastcategorieën ingedeeld. Daarbij is samen met collega's van de Netwerk12+partners (een samenwerkingsverband tussen de partners die zich richten op jongeren vanaf 12 jaar), JEKK, Politie, Leerplicht, Sociale zaken en Jouwunit onderzocht of jongeren naar school gaan, werken of mogelijk bekend zijn als zorgjongere.

Er zijn zeven groepen in beeld gebracht. Van deze groepen is er één getypeerd als crimineel, vijf als overlastgevend en één als hinderlijk. De criminele groep opereert niet als criminele groep in de zin van een ‘gang’. Het is een groep jongeren die veel met elkaar verkeert maar waarvan de leden individueel delicten hebben gepleegd. Van de vijf overlastgevende groepen is er één nader getypeerd als extreem rechts.
Provincie:
Tag(s):