maandag, 8. september 2008 - 10:03

Wiskunde helpt bij mayonaise-productie

Delft

Het gedrag van bellen in een vloeistof is van groot belang bij tal van productieprocessen, maar tegelijk uitermate lastig te berekenen. De Delftse onderzoeker Jok Tang, die op maandag 8 september promoveert, heeft hier verandering in gebracht.

Het onderwerp ‘gasbellen in een vloeistof’ heeft tal van toepassingen in de industrie. Voorbeelden zijn de scheiding van olie en water in de olie-industrie, het gedrag van inktdruppeltjes bij printers en het maken van producten in de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld mayonaise. ‘Maar ook bij natuurlijke processen als regenval en het koken van water kom je dit onderwerp tegen’, zegt promovendus Jok Tang.

Experimenten

Voor de industrie is het belangrijk om te weten hoe een stroming met bellen zich gedraagt. Met die kennis is het productieproces immers te verbeteren. Tot nu toe was het, ondanks de steeds snellere computers, echter niet goed mogelijk om stromingen met bellen goed door te rekenen. Computers hadden te veel tijd nodig om de bijbehorende wiskundige vergelijkingen op te lossen.

Om toch inzicht te krijgen in het stromingsgedrag, voert men nu meestal op kleine schaal experimenten uit. ‘Maar’, zegt Tang, ‘deze experimenten zijn duur en lastig uit te voeren.’

Snel

‘We denken dat onze methode op niet al te lange termijn zal worden gebruikt in de industrie. Niet alleen omdat de noodzaak van deze methode groter wordt bij het doorrekenen van grootschaligere problemen, maar vooral omdat ze sneller en goedkoper zijn dan huidige methodes’, zegt Tang.

Tang, die promoveert in de vakgroep van prof.dr.ir. Kees Vuik, won met zijn onderzoek eerder dit jaar twee prijzen: de Studentenprijs bij de 9th International Symposium on Iterative Methods in Scientific Computing (IMACS) in Lille en de beste posterprijs bij de Burgersdag 2008 in Delft.
Categorie:
Tag(s):