vrijdag, 15. augustus 2008 - 9:06

WNF gaat blauwvintonijnen met zender uitrusten

Amsterdam

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat blauwvintonijnen in de Middellandse Zee uitrusten met een zender. Zo wil de natuurbeschermingsorganisatie meer te weten komen over het migratie- en voortplantingsgedrag van deze snelle, maar ernstig bedreigde roofvis.

Het driejarige project gaat eind deze maand van start op de Balearen, gelegen in het westelijk deel van de Middellandse Zee. Volgend jaar zijn tonijnen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee aan de beurt. Het WNF hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek bijdragen aan een betere bescherming van de blauwvintonijn.

Het Wereld Natuur Fonds is al geruime tijd zeer bezorgd over de situatie van de blauwvintonijn in de Middellandse Zee en vreest voor ineenstorting van de populatie. De enorme overbevissing wordt gevoed door de sterke uitbreiding van tonijnkwekerijen de laatste tien jaar. Hiervoor wordt jonge, wilde tonijn gevangen en in bassins in zee vetgemest. Veel vetgemeste tonijn gaat naar Japan om in sushi te worden verwerkt, maar ook in Europa en Nederland wordt steeds vaker sushi gegeten.

"Het is opmerkelijk dat we eigenlijk zo weinig weten over een dier dat onder zo veel druk staat door overbevissing, illegale visserij en overschrijding van de vangstquota", aldus een woordvoerder van WNF. "Dankzij dit project komen we meer te weten over de migratiestromen, waardoor we beter in staat
zijn om herstelprogramma's op te stellen".

Onlangs nog becijferde het WNF dat de jaarlijkse vangst van circa 60.000 ton blauwvintonijn twee keer zo groot is als het toegestane vangstquotum van 28.500 ton (2008) en het viervoudige van wat wetenschappers adviseren (15.000 ton).

Het WNF-zenderproject bestaat uit twee onderdelen. Eind augustus gaan visserijdeskundigen van WNF samen met wetenschappers bij jonge tonijnen een zendertje implanteren. De zender legt gegevens vast over de locatie waar de vis zwemt, watertemperatuur en diepte. Op het moment dat de blauwvintonijn opnieuw wordt gevangen kan de informatie van de zender worden gedownload.

Begin september beginnen de wetenschappers aan het zenderen van volwassen blauwvintonijnen die wel meer dan 40 kilo wegen. Deze exemplaren krijgen een zogenaamde pop-up zender, die na verloop van tijd vanzelf loslaat en blijft drijven, terwijl de verzamelde informatie naar een satelliet wordt gezonden. Het project wordt mede gefinancierd door de Prins Albert II van Monaco Stichting.

Nederlanders die hun bezorgd zijn over de blauwvintonijn kunnen hun bezorgdheid over de bedreiging van deze tonijnsoort kenbaar maken door de online campagne Panda Paspoort digitaal te ondertekenen.

Hiermee laten zij weten dat zij geen blauwvintonijn eten, totdat er een goed herstelplan voor de vis is opgesteld. De petitie wordt in november aangeboden aan de deelnemers van de ICCAT-conferentie waar belangrijke besluiten worden genomen over de toekomst van de blauwvintonijn.
Provincie:
Tag(s):