donderdag, 11. december 2008 - 23:55

Woensdagmarkt blijft vrij van tariefheffing

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat het onwenselijk is om het marktgeld voor de woensdagmarkt opnieuw in te voeren. De proefafschaffing van de tariefheffing in de afgelopen twee jaar heeft niet geleid tot een toename van het aantal standplaatsen op de woensdagmarkt.

Het college vreest dat herinvoering van de tariefheffing tot een daling in het aantal plaatsen leidt. In het kader van de begroting heeft ook de raad al besloten om af te zien van herinvoering van het marktgeld voor de woensdagmarkt.

Helaas geldt de landelijke ontwikkeling dat warenmarkten teruglopen ook voor de woensdagmarkt van Winterswijk. De bezetting is in 2007 teruggelopen van 33 naar 28 plaatsen. 2008 toont een positiever beeld, waarbij de bezetting gelijk is gebleven met 2007. De dalende ontwikkeling geldt met name voor warenmarkten op doordeweekse dagen.

Eind 2006 is voor een proefperiode van twee jaar het marktgeld voor de woensdagmarkt tijdelijk afgeschaft met als doel de bezetting van de markt te vergroten. Het besluit was genomen in verband met een geleidelijke terugloop in de bezetting van de markt.

De gemeente zoekt nu naar een oplossing en denkt na over aanpassing van de tijden van de woensdagmarkt naar de woensdagmiddag. Hiermee kan beter ingespeeld worden op het consumentengedrag.
Provincie:
Tag(s):