donderdag, 7. februari 2008 - 17:01

Wolfheze werkt aan een dorpshart!

Renkum

De afgelopen jaren is zowel door gemeente Renkum als door de burgers van Wolfheze vastgesteld dat het dorpsplein meer kan zijn dan het nu is. Op initiatief van Dorpsbelang Wolfheze wordt daarom op zaterdag 9 februari een startbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst overhandigt het Dorpsbelang een stimuleringsbijdrage aan de gemeente voor de ontwikkeling van een dorpsplein.

Daarnaast gaan zowel wethouder D. van Uitert als de heer T. Eekhoutte van het Dorpsbelang kort in op het belang van het project en de wijze waarop het project invulling gaat krijgen. De heer J. Modder, voorzitter van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen zal ook aanwezig zijn bij deze startbijeenkomst.

Op dit moment is er nauwelijks sprake van een dorpsplein maar van een verzameling van diverse functies die het centrum van Wolfheze vormen. Het station met haar stationswinkel, het spoor, de provinciale weg, het restaurant en de Gelderse Roos vormen de ingrediënten van het centrum. Van samenhang tussen deze functies is geen sprake en er ontbreekt een plein dat het centrum herkenbaar maakt.

De wens om een dorpshart te creëren leeft. Het verleden heeft aangetoond dat door de hoe-veelheid aan functies en de hoeveelheid betrokken partijen het omzetten van de wens naar concrete acties lastig is, maar er is ook vastgesteld dat de wil er is om dingen gezamenlijk op te pakken. Mede daarom heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 26 september 2007 een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld om cofinanciering voor het ‘dorpsplein Wolf-heze’ te verkrijgen.
Provincie:
Tag(s):