woensdag, 2. april 2008 - 11:21

Woningen mogen niet meer worden omgezet naar kamerverhuur

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft besloten dat in de wijken Ondiep, Zuilen, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland geen woningen meer mogen worden omgezet naar kamerverhuur. Verantwoordelijk wethouder Bosch (Wonen) wil hiermee de verdere aantasting van de leefbaarheid stoppen en deze (relatief goedkope) woningen behouden voor koopstarters.

De maatregel is een reactie op signalen van bezorgde buurtbewoners uit kwetsbare gebieden van de stad. De leefbaarheid van deze buurten staat onder druk en een toename van het aantal kamerverhuurpanden wordt ervaren als een extra bedreiging. De panden worden vaak intensiever bewoond dan waarvoor ze gebouwd zijn en ook de woonomgeving is hier niet op berekend.

Daarnaast is op dit moment in Utrecht de vraag naar zelfstandige woningen groter dan de vraag naar kamers. De afgelopen jaren is het aantal kamers toegenomen en zijn de wachttijden hiervoor afgenomen. Driekwart van de studenten vond in 2007 binnen drie maanden een kamer. Dit is onder andere het gevolg van het nieuwbouwprogramma dat ook de komende jaren wordt voortgezet. Door de maatregel worden de schaarse goedkope zelfstandige woningen behouden voor starters.
Provincie:
Tag(s):