maandag, 1. september 2008 - 21:36

Woonboot-bewoners eisen geluidsscherm op Schinkelbrug A-10

Amsterdam

Voor de bewoners van 180 woonboten in de Schinkel bij de A-10 is de grens bereikt. De woonboten liggen vlak bij één van de drukste snelwegen in Nederland. Duizenden auto's per uur razen langs dit woongebied en zorgen voor voor voortdurende geluidsoverlast.

Geluidsoverlast die door het plaatsen van geluidsschermen eenvoudig voorkomen kan worden. Omdat het hier om woonboten gaat en niet om woonhuizen weigert het ministerie van Verkeer en Waterstaat de bewoners tegemoet te komen. De bewoners zijn dit jarenlang gedraai en gedoe meer dan zat.

Het woonbotendorp in de Schinkel is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan. Op het ogenblik telt het gebied 180 woonboten. Sinds het voltooien van de ringweg neemt de verkeersdruk jaarlijks toe. Met het verkeer groeide ook de geluidsoverlast. Dag en nacht bromt en gromt de snelweg. Deze voortdurende geluidshinder beperkt niet alleen het woongenot van de bewoners maar verstoort ook de nachtrust.

Daarom pleiten de bewoners ruim 10 jaar voor een geluidsscherm op de brug over de Schinkel. Een eenvoudige maatregel, waarmee in Nederland sinds jaar en dag honderdduizenden woningen langs snelwegen beschermd worden tegen geluidsoverlast. Waarom dan geen woonboten?

In de logica van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een woonboot een woning maar geen geluidsgevoelig object, zoals een woonhuis. Dit is compleet losgeslagen bureaucratie. Ondanks de steun van het stadsdeel Oud - Zuid ziet dit ministerie nog steeds niet in dat het bij geluidsoverlast niet uitmaakt of mensen nu in een woonhuis wonen of in een woonboot. Tijd voor actie dus. In de nacht van 5 op 6 september eisen de bewoners met een ludieke actie hun rust terug.
Provincie:
Tag(s):