dinsdag, 26. februari 2008 - 12:03

Woonborg en gemeente Haren ondertekenen convenant

Haren

Johan Dijk, directeur van woningcorporatie Woonborg en burgemeester Mark Boumans tekenden maandag 18 februari, voorafgaand aan de raadsvergadering, een convenant waarin beide partijen afspraken hebben vastgelegd over de woningbouwtaak van Woonborg in de gemeente.

Het convenant regelt de rol- en taakverdeling van beide partijen en de wederzijde rechten en plichten bij het realiseren en behouden van sociale huurwoningen in de gemeente. Bovendien zijn in het convenant afspraken gemaakt over de bouw van 144 extra sociale huurwoningen in de gemeente de komende jaren.

Jeroen Niezen, verantwoordelijk wethouder voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, kijkt op de foto met voldoening naar de ondertekening. De voorbereiding vond onder zijn verantwoordelijkheid plaats. Bij de opstelling van het convenant heeft de gemeente zich laten adviseren door buro KAW uit Groningen.
Provincie:
Tag(s):