woensdag, 24. september 2008 - 19:34

Woontorens ‘La Liberté’ en ‘De Brugwachter’ klaar voor de start

Groningen

burgemeester en wethouders buigt de gemeenteraad zich binnenkort over drie nieuwe woontorens die samen circa 220 woonappartementen toevoegen aan de stedelijke woningvoorraad. Twee daarvan komen aan het Vrijheidsplein bij de A7, de derde aan het Van Starkenborghkanaal bij de Gerrit Krolbrug.

Aan het Vrijheidsplein verrijst het complex ‘La Liberté’ van de Franse architect Dominique Perrault in opdracht van woningstichting Patrimonium. La Liberté is een ontwerp van twee woontorens, een van 18 lagen (75m) en de andere in 6 lagen (40 m). Samen staan de torens op een onderbouw van twee kantoorverdiepingen van elk 1500 m² met ondergronds een parkeerkelder. In de torens komen ± 120 sociale huurwoningen.

De woontoren ‘De Brugwachter’aan de Gerrit Krolbrug is een ontwerp van Erick van Egeraat associated architects voor woningcorporatie In. De toren wordt 75 m hoog in 23 bouwlagen en omvat ± 100 koopappartementen in de prijsklasse van rond de € 250.000,-. De woontoren is niet onbesproken. Omwonenden verzetten zich tegen de komst en in september 2007 spuide de raadscommissie Ruimte en Wonen zoveel kritiek dat het college het voorstel terugnam.

De gemeenteraad moet zich nu uitspreken over het stedenbouwkundig plan voor De Brugwachter. Op basis daarvan kan de bouw vooruitlopen op een aanpassing van het bestemmingsplan, dat in de huidige situatie nog geen woningbouw toelaat.
Provincie:
Tag(s):