maandag, 2. juni 2008 - 9:37

Woonwijk aan de Vecht door kleinere waterzuivering

Utrecht

Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Overvecht komen woningen. Door nieuwe technologie is voor de waterzuivering in de toekomst slechts twee van de huidige zeventien hectare nodig. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoeken nu of deze plannen haalbaar zijn.

Een nieuwe zuiveringstechniek met behulp van membranen, Membraan Bio Reactor, maakt verkleining van de waterzuivering tot twee hectare mogelijk. Begin 2009 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en in 2013 kan – bij positief resultaat – de installatie in gebruik worden genomen. Hierna kan gestart worden met woningbouw.
Provincie:
Tag(s):