vrijdag, 10. oktober 2008 - 22:03

WZA opent Valpreventiepolikliniek

Assen

In de zomer van 2008 is in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen een start gemaakt met de valpreventiepolikliniek, in de volksmond ‘valpoli’ geheten. De valpoli is een onderdeel van de ouderenpolikliniek, waar ook de geheugenpoli, de delierpoli en de onbegrepen klachtenpoli onder (gaan) vallen.

Veel oudere mensen komen in het ziekenhuis terecht omdat ze vallen. Dat kan op straat zijn, of gewoon in huis. De gevolgen zijn vaak ernstig. Oudere mensen kunnen om verschillende redenen vallen. Er kan natuurlijk sprake zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het vallen kan echter ook een dieper liggende oorzaak hebben. Is dit inderdaad het geval dan is het goed om die oorzaak te kennen en te behandelen, zodat mensen minder vaak vallen. Op die manier kan veel erger worden voorkomen.

De valpoli is sinds 3 juli iedere donderdag geopend. Huisartsen kunnen patiënten van 65+ die in de periode voorafgaande aan de verwijzing om onverklaarbare redenen minstens één keer gevallen zijn, verwijzen naar de valpoli. In één dagdeel zorgen de internist en twee specialistische verpleegkundigen voor een grondige medische anamnese. Verder wordt een vragenlijst, die de patiënten vooraf thuis hebben ingevuld, uitgebreid besproken. Tevens komt er een fysiotherapeut om met de patiënt te werken. De onderzoeken vinden plaats in een huiselijke omgeving en worden door de patiënt absoluut niet als belastend ervaren.
Aan het eind van het dagdeel waarin alle onderzoeken plaatsvinden, hebben alle betrokkenen, soms aangevuld met een neuroloog, een multidisciplinair overleg waarin de patiënten individueel worden besproken. Uiteindelijk is het de internist die een advies uitbrengt naar de huisarts van de patiënt en het is dus ook de huisarts die uiteindelijk behandelt.

De valpoli hoopt door een snelle en efficiënte manier van werken een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de oudere mens. Zij kunnen dan langer zelfstandig blijven wonen en zolang mogelijk deelnemen aan het sociale leven.

Patiënten zullen zeker baat hebben bij de valpreventiepoli. Zoals gezegd, het aantal valincidenten waarbij mensen gehandicapt raken of zelfs komen te overlijden, is enorm. Met de valpreventiepoli probeert het WZA een bijdrage te leveren aan het terugdringen van die cijfers.
Provincie:
Tag(s):