vrijdag, 4. januari 2008 - 12:47

Yab Yum sluit de deuren

Amsterdam

De rechter van de Amsterdamse Rechtbank heeft op 4 januari toch besloten het verzoek om de voortzetting van de exploitatie van de populaire seksclub Yab Yum af te wijzen.

De gemeente Amsterdam heeft een groot belang bij de uitspraak om de exploitatievergunning niet voort te zetten. De drank –en horecavergunning wordt ingetrokken. De rechter acht het aannemelijk gemaakt door de rapportage van het Landelijke Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen dat voortzetting van de exploitatie kan leiden tot het plegen van strafbare feiten.

De rechter heeft vandaag besloten het verzoek van Yab Yum voor een voorlopige voorziening af te wijzen. Dit betekent dat de Amsterdamse seksclub per maandag 7 januari 2008 haar deuren moet sluiten. De gemeente heeft in november 2007 besloten tot sluiting van Yab Yum op grond van een negatief advies van het landelijk Bureau Bibob. Dit advies houdt in dat een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen gebruikt zullen worden om strafbare feiten te plegen. Stadsdeel Centrum heeft daarop de gevraagde exploitatievergunning geweigerd en de reeds verleende Drank- en Horecavergunning ingetrokken.

De gemeente Amsterdam ziet de uitspraak van de rechter als een succes voor de toepassing van de Wet Bibob. De burgemeester is van mening dat het van groot belang is voor ondernemers en voor de stad dat misbruik van vergunningen voor criminele activiteiten niet wordt getolereerd. De voorzieningenrechter is van mening dat bij een prostitutiebedrijf zowel klanten als prostituees zich in een kwetsbare positie bevinden.

Yab Yum heeft bezwaar ingediend tegen het intrekken en niet verlenen van de vergunningen. Amsterdam is al geruime tijd bezig om met inzet van de Wet Bibob de (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken. De gemeente vraagt extra gegevens aan ondernemers in bepaalde branches om te beoordelen of sprake is van verwevenheid met criminaliteit. Het gaat dan voornamelijk om gegevens over de zeggenschapstructuur, transparantie van de bedrijfsvoering en de wijze van financiering.
Provincie:
Tag(s):