dinsdag, 7. oktober 2008 - 15:04

Zaak Lucia de B. wordt heropend

Den Haag

De Hoge Raad heeft dinsdag 7 oktober een aanvraag tot herziening voor de veroordelingen voor de levensdelicten in de zaak van Lucia. De B. gegrond verklaard. De zaak zal opnieuw moeten worden behandeld. Dit heeft het Openbaar Ministerie dinsdag laten weten.

Nieuw bewijs
De resultaten van het door de advocaat-generaal verrichte onderzoek leveren nieuw bewijs op dat volgens de Hoge Raad ‘in wezenlijke mate de bewijsvoering van het hof ten aanzien van de bewezenverklaarde moord op de baby in het Juliana Kinderziekenhuis in ’s-Gravenhage ondergraaft’.

Lucia de B. blijft vrij
De Hoge Raad heeft bevolen dat de tenuitvoerlegging van de opgelegde levenslange gevangenisstraf wordt opgeschort. Dit betekent dat Lucia de B. in afwachting van de uitkomst van de opnieuw te behandelen zaak niet naar de gevangenis hoeft.

Zaak verwezen naar hof Arnhem
De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het hof Arnhem. Dit hof zal de zaak opnieuw moeten behandelen en onderzoek moeten doen naar de levensdelicten.

Het kan vervolgens de eerdere veroordelingen handhaven of vernietigen en dus alsnog van een of meer levensdelicten vrijspreken of voor een of meer van die levensdelicten veroordelen. Het hof moet in ieder geval nog een straf bepalen voor de vermogens- en valsheidsdelicten en de meineed.
Provincie:
Tag(s):