woensdag, 19. maart 2008 - 15:17

Zaak Voedselbank Helmond alsnog voor de rechter

Helmond

Het Openbaar Ministerie (OM) te ’s-Hertogenbosch heeft een 53-jarige man uit Aarle-Rixtel en zijn 51-jarige echtgenote een aanbod gedaan tot het verrichten van een werkstraf. Dit aanbod is afgewezen door beide verdachten. Het OM zal de zaak tegen beiden spoedig bij de rechtbank aanbrengen.

Beiden hebben de Voedselbank in Helmond opgericht en worden verdacht betrokken te zijn bij oplichting dan wel verduistering van geld en goederen bij de Stichting Voedselbank Helmond in de periode januari 2004 tot en met februari 2007.

Het gaat om goederen en geldbedragen die werden aangeboden ten behoeve van de Voedselbank en daarna voor privédoeleinden van verdachten werden aangewend. De geschatte waarde van de goederen en het geld bedraagt op dit moment €4.000,00.

Na uitvoerig politieonderzoek is gebleken dat het bestuur van Stichting Voedselbank Helmond onvoldoende toezicht hield op de dagelijkse gang van zaken binnen de Voedselbank. Zo vond er onvoldoende controle plaats op de boekhouding. Tevens is gebleken dat de administratie niet compleet was. Hoewel sprake lijkt te zijn van laakbaar handelen, zal het Openbaar Ministerie het bestuur niet strafrechtelijk vervolgen.
Provincie:
Tag(s):