vrijdag, 21. november 2008 - 16:13

Zalm nieuwe topman na fusie ABN AMRO en Fortis

Den Haag

Minister Bos heeft vrijdagmiddag 21 november bekendgemaakt dat ABN AMRO en Fortis zullen gaan fuseren. Gerrit Zalm wordt de nieuwe topman die de nieuwe bank zal gaan besturen. De twee genationaliseerde banken gaan samen verder. De verzekeringsonderdelen van Fortis worden apart verkocht.

Voor de verzekeringsbedrijven zal op termijn worden gezocht naar mogelijkheden om de bedrijven terug te brengen naar de private sector. Vanuit Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Bank Nederland zal een nieuwe en sterke Nederlandse bank worden opgebouwd.

De volgende uitgangspunten staan centraal bij de strategie: continuïteit voor werknemers én voor klanten, het herwinnen en versterken van het vertrouwen van, het behartigen van de belangen van de belastingbetaler en het bouwen aan een sterke en gezonde financiële sector in Nederland, met voldoende concurrentie.

Voor de verzekeringsbedrijven zal op termijn worden gezocht naar mogelijkheden om de bedrijven terug te brengen naar de private sector. Fortis Verzekeringen Nederland heeft een sterke positie in de markt van verzekeringen voor particulieren. Fortis Corporate Insurance heeft een sterke positie in de markt van verzekeringen voor bedrijven.

Vanuit Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Bank Nederland zal een nieuwe en sterke Nederlandse bank worden opgebouwd. Deze bank zal, naast de andere Nederlandse banken, zorgen voor gezonde en voldoende concurrentie. Dit komt particulieren en bedrijven ten goede. ABN AMRO zal de leidende merknaam worden van de nieuwe bank.

De Staat zal minimaal enkele jaren participeren in de nieuwe bank. Verkoop zal op zijn vroegst in 2011 plaatsvinden. Minister van Financiën Bos: "Wij blijven niet langer dan nodig aandeelhouder van deze bank. We willen over een paar jaar een sterke bank achterlaten die op eigen kracht verder kan en die we verkopen met winst voor de belastingbetaler".

De Staat is aandeelhouder en is dus niet betrokken bij het dagelijkse management van de bedrijven. Het management van de bedrijven zal zich inzetten voor de gepresenteerde richting van de bank en de verzekeringsbedrijven.

De minister van Financiën heeft waardering voor het werk dat is verzet door het bestuur en de commissarissen van de banken en de verzekeraars. In het kader van de nieuwe richting bestaat het voornemen tot een aantal nieuwe benoemingen. ‘Deze nieuwe bestuurders en commissarissen zijn onafhankelijk van huidige posities en zullen zorgen voor een frisse start’,

Minister van Financiën Bos: "Gerrit Zalm heeft groot gezag in de financiële wereld. Daarnaast is hij één van de weinige mensen die zowel ervaring heeft in bankieren als in de politiek. Tenslotte is hij een onafhankelijke geest, niet verbonden aan de geschiedenis van Fortis of ABN AMRO, en daarom als geen ander in staat beide banken samen te brengen en cultuurverschillen te overbruggen".

De heer Hessel Lindenbergh voorzitter RvC Fortis Bank Nederland wordt lid van het nieuw op te zetten Integration Steering Committee en voorzitter RvC van de nieuwe bank .

Duurzaam beloningsbeleid
Minister Bos heeft er bij de Raden van Commissarissen op aangedrongen dat ook voor het management onder de Raden van Bestuur een duurzaam beloningsbeleid zal moeten gaan gelden, dat recht doet aan de prestaties van werknemers en aan risicobeheersing binnen de bedrijven.

Dat betekent dat het beloningsbeleid primair gekoppeld moet zijn aan lange termijn doelstellingen, en dat een vertrekpremie maximaal één jaarsalaris mag bedragen, conform de code-Tabaksblat.

De richting die het ministerie van Financiën presenteert is gekozen in overleg met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Algemene Zaken, de besturen en commissarissen van de bedrijven, de ondernemingsraden en de vakbonden. DNB heeft als toezichthouder laten weten geen bezwaar te hebben tegen de gepresenteerde richting.

De eerdere afspraken over de werkgelegenheid worden overgenomen. Dat betekent wel dat maximaal 8000 banen zullen verdwijnen.
Categorie:
Tag(s):