donderdag, 10. juli 2008 - 9:11

Zeeland eerste provincie met website met waarmerk drempelvrij

Zeeland

De toekenning van het waarmerk drempelvrij betekent dat ook mensen met een functiebeperking de informatie op de website www.zeeland.nl kunnen opzoeken. Ook geeft het waarmerk aan dat de website goed bereikbaar, beschikbaar en betrouwbaar is voor bezoekers.

Daarmee speelt de provincie in op een toegankelijker digitaal informatieaanbod vanuit het oogpunt van maatschappelijke integratie en de vergrijzing.

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft de website www.zeeland.nl getoetst aan de eisen voor het Waarmerk en toegankelijk verklaard. In principe wordt ieder site met een waarmerk eenmaal per jaar getoetst. Het logo van het Waarmerk drempelvrij.nl op de website fungeert als link naar een online reactieformulier. Daar kan worden aangegeven welke problemen op de site worden ervaren. Vervolgens onderzoekt de helpdesk van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl of de klacht gegrond is. De eigenaar van de website krijgt dan gelegenheid om de site eventueel aan te passen.

Het drempelvrij waarmerk maakt gebruik van de internationaal erkende World Wide Web Consortium (W3C) eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Deze zijn door de ministers van alle Europese lidstaten omarmd. In Nederland zijn verschillende organisaties actief op het gebied van toegankelijkheid. Ook de Nederlandse overheid vraagt steeds meer aandacht voor de toegankelijkheid van websites, mede gebaseerd op de toenemende vergrijzing en de wens van de burger om steeds meer gebruik te maken van internet.
Provincie:
Tag(s):