donderdag, 4. september 2008 - 20:12

Zeeuwse opening Open Monumentendag in Tholen

Tholen

Het landelijke thema voor de Open Monumentendagen (OMD) op 13 en 14 september is ‘Sporen’. Het kan gaan om sporen in het landschap, sporen in steden en dorpen, sporen in monumentale panden. Maar ook zijn er sporen terug te vinden in de beleving van het verleden.

In Zeeland krijgt het landelijke thema een extra impuls door het symposium ‘Sporen van beleving’ op woensdag 10 september aanstaande. In het nieuwe gemeentehuis van Tholen, ontworpen naar een historische Zeeuwse schuur, belichten vijf inleiders die dag de actualiteit van het thema, elk vanuit de eigen specifieke invalshoek.

Het symposium ‘Sporen van beleving’ maakt deel uit van de provinciale opening van Open Monumentendag 2008 en is georganiseerd door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in samenwerking met de gemeente Tholen, de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen en de Provincie Zeeland. Deelname aan het symposium gebeurt op uitnodiging.

Sporen van beleving: archeologie, bouwhistorie en cultuurlandschap
Het thema ‘Sporen’ plaatst - nog nadrukkelijker dan anders al het geval is - monumenten in een historisch perspectief. Het verbindt landschapselementen, stratenpatronen, archeologische bodemvondsten en bouwhistorie met de tijdsgeest. De keuze voor dit thema is niet toevallig: juist door de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 en het toenemend belang van bouwhistorisch onderzoek in de monumentenzorg is de landelijke Stichting Open Monumentendag op dit spoor gezet. ‘Sporen’ vertellen ons immers over de geschiedenis van een stad, over de bewoners van een streek en hoe zij daar woonden en werkten. Daarbij is ook het cultuurlandschap als onderdeel van het culturele erfgoed steeds meer in de belangstelling komen te staan.

De landelijke tweedaagse manifestatie heeft tot doel de belangstelling voor het culturele erfgoed te vergroten, in het bijzonder de zorg voor het gebouwde erfgoed. De publieke interesse voor het evenement is al jaren enorm. Het accent in Zeeland ligt op de eerste dag, 13 september. Informatie over de opengestelde monumenten (tussen 10.00 en 17.00 uur) en de lokale publieksactiviteiten is na te lezen op www.openmonumentendag.nl. In '2008 Jaar van het Religieus Erfgoed' zullen vooral kerken en tentoonstellingen over religieus erfgoed publiekstrekkers zijn.

Nieuw in Zeeland is het gratis stads- en streekvervoer per bus op de zaterdag van de OMD.

De SCEZ heeft ook deze keer voor de jeugd een leuke kleurwedstrijd met prijzen in petto. De kleurplaat is op 13 september af te halen bij de grotere deelnemende monumenten, de bibliotheken en gemeentehuizen en is ook aan basisscholen verzonden. Eveneens komt er weer een demonstratie van de werkzaamheden van Monumentenwacht Zeeland. Voor de locatie raadpleeg binnenkort www.scez.nl.
Provincie:
Tag(s):