woensdag, 6. augustus 2008 - 9:33

Zes klachten minder voor politie Amsterdam-Amstelland

Amsterdam

In 2007 heeft de politie Amsterdam-Amstelland met 547 iets minder klachten van burgers gekregen dan in voorgaande jaren. Het aantal klachtonderdelen (wat op de complexiteit van de klacht wijst) is in totaal met ruim 8% toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van de Commissie van politieklachten Amsterdam-Amstelland dat woensdag 6 augustus is verschenen.

In 2007 zijn 547 klachten ingediend, opnieuw een paar minder dan het voorgaande jaar met 553. Het aantal klachtonderdelen (wat op de complexiteit van de klacht wijst) is in totaal met ruim 8% toegenomen.

Het aantal klachtzaken, steeg iets. Het percentage bemiddelde klachten blijft tussen 45 en 48% schommelen. De Commissie bracht 193 adviezen aan de korpsbeheerder uit. In 40 klachten adviseerde de Commissie een klacht niet in behandeling te nemen. In de overige 153 klachten deed de Commissie uitspraken over (on)gegrondheid van 492 klachtonderdelen. Het percentage gegrond verklaarde klachtonderdelen is in het verslagjaar ten opzichte van 2006 gestegen (van 16% naar 22%).

In de aard van de politiegedragingen waarover werd geklaagd, hebben zich in het verslagjaar enige veranderingen voorgedaan. Net als voorgaande jaren werd het meest geklaagd over de bejegening (de manier waarop u en uw zorgverlener met elkaar omgaan). Nieuwkomers in de ‘top tien’ zijn klachten over boeien en over schade. Verdwenen uit de ‘top tien’ zijn onvoldoende informatie verstrekken en het weigeren van identificatie door de politie.

De behandelduur daalde met ruim 13% tot 299 dagen. De Commissie heeft tot een andere procedure besloten en zal deze in september invoeren. Zij hoopt daarmee de behandelduur in de toekomst nog verder te bekorten.

De Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland is wettelijk verplicht en onafhankelijk. De Commissie adviseert de korpsbeheerder sedert 1986 over de afdoe-ning van klachten over het optreden van ambtenaren van politie.
Provincie:
Tag(s):