vrijdag, 4. april 2008 - 15:41

Zes miljoen euro extra in opleidingen in de land- en tuinbouw

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt vanaf 1 augustus extra geld beschikbaar voor de opleidingen in de land- en tuinbouw voor de primaire productie. Zij wil hiermee de uitstroom van gediplomeerden van deze opleidingen vergroten met het oog op de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt.

De opleidingen in de land- en tuinbouw zijn kleinschalig en kapitaalsintensief. Door de afnemende aantallen leerlingen dreigen scholen niet langer in staat te zijn de noodzakelijke kennis, activiteiten en voorzieningen voor deze hogere en middelbare beroepsopleidingen in stand te houden.

De onderwijsinstellingen moeten met name voor het praktijkleren (de simulatie van een praktijksituatie in een gecontroleerde leer- en oefenomgeving onder leiding van een deskundige docent) extra investeringen doen. Stages zijn vanwege bedrijfsrisico’s zoals bijvoorbeeld diergezondheidsaspecten, milieurisico’s, arbo-voorschriften of risico’s voor de leerling vaak niet mogelijk.
Provincie:
Tag(s):