maandag, 17. maart 2008 - 8:18

Zieke werknemers vaak te lang thuis

Den Haag

Voor de meeste langdurig zieke werknemers wordt actie ondernomen om ze weer aan het werk te helpen. Maar wanneer terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk is, lukt het nog te weinig om ander passend werk binnen de eigen organisatie of bij een andere werkgever te vinden.

Dit concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in een vandaag gepubliceerd onderzoek en advies over langdurig ziekteverzuim. De RWI ziet kansen voor werkgevers en werknemers om de gezamenlijke aanpak van langdurig ziekteverzuim te verbeteren.De RWI wijst erop dat te vaak op herstel gewacht wordt, voordat er re-integratie-inspanningen worden ondernomen.

Ook wordt er nog te veel vertrouwd op het effect van arbeidstherapeutisch werken. Opvallend is dat voor oudere en laagopgeleide langdurig zieken minder re-integratieactiviteiten worden ondernomen.
Categorie:
Tag(s):