vrijdag, 4. april 2008 - 13:44

Ziekenhuizen moeten opletten bij gebruik van bloed-glucosemeters

Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aan de Raden van Bestuur van Nederlandse ziekenhuizen een circulaire verstuurd waarin zij aandacht vraagt voor het gebruik van bloedglucosemeters in ziekenhuizen. Het gaat hier om apparaten, afkomstig van verschillende fabrikanten, die in ziekenhuizen aan het bed van de patiënt gebruikt worden om bloedsuiker te meten, de zogenaamde point-of-care tests (POCT).

In de circulaire wijst de inspectie onder andere op aanbevelingen die door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) zijn opgesteld voor het gebruik van bloedglucosemeters in ziekenhuizen. Een van deze aanbevelingen is het grote belang van (chemische) hygiëne.

Vóór de start van de test moet de uitvoerder de handen goed wassen. Bij de patiënt moet de prikplaats goed gereinigd worden met water of alcohol en daarna worden gedroogd. De eerste druppel bloed moet weggeveegd worden.

Aanleiding voor deze circulaire is dat IGZ in januari 2007 in korte tijd enkele meldingen over incidenten ontving over deze apparaten in ziekenhuizen , afkomstig van verschillende fabrikanten. Daarvoor was er ook al een soortgelijke melding bij de inspectie binnengekomen.

Te hoge waarden
De apparaten gaven fors hogere bloedsuikerwaarden aan dan de werkelijke, in het laboratorium gemeten, waarden. Dit leidde tot onnodige verhogingen van de insulinedosering, waardoor patiënten een ernstig te lage bloedsuikerspiegel hadden.

IGZ heeft hierop in 2007 via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een waarschuwing uitgestuurd. Onderzoek naar de incidenten heeft geen direct aanwijsbare oorzaak opgeleverd.

Laboratorium
IGZ wijst er in de circulaire nogmaals op dat het uitvoeren van metingen aan bed risicovolle handelingen zijn. Alleen als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, mag er met deze apparatuur worden gewerkt. In andere gevallen moet het laboratorium de metingen uitvoeren.

Meters voor thuisgebruik
De inspectie raadt sterk af meters die voor thuisgebruik zijn bestemd te gebruiken in ziekenhuizen. Deze meters zijn namelijk voor een ander doel in de handel gebracht en zijn niet geschikt voor gebruik bij meerdere patiënten.
Provincie:
Tag(s):