donderdag, 7. februari 2008 - 21:15

Ziekenhuizen onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking

Emmen/Hoogeveen

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen gaan de mogelijkheden onderzoeken om intensiever samen te werken. Beide ziekenhuizen willen samen succesvol inspelen op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Zij willen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zich sterk positioneren in de door de overheid geïnitieerde marktwerking binnen de zorg, waarbij tegelijkertijd de prijzen onder druk staan en budgetkortingen worden opgelegd. Alleen al door die budgetkortingen moeten beide ziekenhuizen de komende jaren miljoenen inleveren.

Om te zorgen voor continuïteit, goede kwaliteit en lagere kosten kan het aangaan van een strategische alliantie uitkomst bieden. Zo’n alliantie houdt in dat beide ziekenhuizen zelfstandig blijven, maar wel hun krachten bundelen om op medisch en ondersteunend gebied duidelijke schaalvoordelen te behalen.

De komende maanden wordt onderzocht hoe de strategische alliantie eruit gaat zien. Eerst worden de mogelijkheden van de samenwerking bekeken voor de ziekenhuizen. Later worden ook de onderdelen verpleging en verzorging van Zorggroep Middenveld Drenthe en Leveste betrokken.
Provincie:
Tag(s):