maandag, 5. mei 2008 - 13:22

Ziekte van Alzheimer op jongere leeftijd agressiever

Amsterdam

Er zijn sterke aanwijzingen dat er meerdere vormen van de ziekte van Alzheimer zijn. De ziekte van Alzheimer verloopt bij mensen jonger dan 65 jaar sneller en agressiever dan bij oudere mensen. Bij deze groep van jongere patiënten neemt het hersenvolume sneller af, waardoor er eerder ernstige dementie optreedt.

Dit kan leiden tot een snellere opname in een verpleeghuis en een lagere verwachte levensduur. Dat concluderen onderzoekers van het Alzheimercentrum VU medisch centrum in het jubileumnummer van het vooraanstaande blad Neurology, dat 6 mei verschijnt.

Het Alzheimercentrum VU medisch centrum in Amsterdam onderzocht de progressie van de ziekte van Alzheimer bij patiënten met verschillende leeftijden. Gekeken werd naar het verlies van hersenvolume met behulp van MRI op opeenvolgende tijdstippen. Traditioneel wordt de progressie van de ziekte van Alzheimer door middel van klinische en neuropsychologische testen gemeten. De resultaten van deze methoden zijn aan fluctuaties, bijvoorbeeld door stemming en emoties onderhevig en daardoor niet bijzonder betrouwbaar. MRI-scans maken het mogelijk om de veranderingen in de hersenen rechtstreeks te meten en kennen deze fluctuaties niet. MRI scans zijn daarom beter geschikt om de voortgang de ziekte vast te leggen.

Uit metingen blijkt dat het hersenvolume van mensen met de ziekte van Alzheimer, die jonger zijn dan 65 jaar, sneller afneemt. Daarnaast blijkt deze groep patiënten relatief vaak een andere vorm van het gen voor het eiwit apolipoproteine E te hebben. Op basis van deze gegevens concluderen de onderzoekers dat jongere patiënten een aparte groep vormen. De onderzoekers suggereren verder dat de ziekte van Alzheimer meerdere vormen lijkt te kennen, die een ander beloop hebben. Gezien het snellere verlies van het hersenvolume en de daaraan gerelateerde lagere levensverwachting is het belang van een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer door dit onderzoek toegenomen.


Naar schatting is in Nederland op dit moment bij 195.000 mensen de diagnose dementie gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatiënten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint. De Gezondheidsraad schat dat het aantal dementerenden tot 2050 zal toenemen tot 500.000, hetgeen nu al een te voorzichtige schatting is gebleken. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is een van de drie Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VU medisch centrum zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen.
Categorie:
Tag(s):