zaterdag, 12. april 2008 - 19:18

Zienswijze bestemmingsplan buitengebied Asten

Asten

Het Toeristisch Huis Asten heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Asten verzocht om vijf verbeteringen aan te brengen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Het Toeristisch Huis zou graag zien dat :

- Er dagrecreatieve mogelijkheden in het buitengebied komen.
- Geen stacaravns op de minicampings.
- De minicamping niet uitbreiden met meer plaatsen in gebieden met de aanduiding ‘kansrijk extensief recreatiegebied’.
- De locatiekeuze voor plaatsing van een aanlegsteiger opnieuw bekeken wordt.

Daarnaast heeft het Toeristisch Huis aangegeven met het College van B&W van gedachten te willen wisselen over een aantal aspecten die niet als voorwaarden binnen een bestemming zijn op te nemen, zoals erfbeplanting e.d..

De zienswijze van het Toeristisch Huis komt er in grote lijnen op neer dat het toeristisch bedrijfsleven in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied de maximale ruimte en flexibiliteit moet krijgen om te ondernemen. Die ruimte is ook nodig voor agrarische bedrijven met recreatieve nevenactiviteiten.

Het Toeristisch Huis is van mening dat daar waar volgens hogere autoriteiten mogelijkheden voor recreatie en toerisme zijn toegestaan, deze door het gemeentelijke bestemmingsplanbepalingen niet ingeperkt mogen worden.
Provincie:
Tag(s):