donderdag, 10. april 2008 - 23:40

Zilverschat uit Asselt te zien in Centre Ceramique

Maastricht

Tot medio mei 2008 is in Centre Céramique in Maastricht een zilverschat te zien. Het is een schat die in 1968 in Goes in een lading grind werd aangetroffen. Het grind kwam uit Roermond, waar het was gebaggerd bij de aanleg van een jachthaven.

Het is zeer goed mogelijk dat de zilverschat behoorde tot een Vikingbuit. Tussen 872 en 891 stroopten de Vikingen namelijk actief in het Maasgebied. In Asselt, nabij Roermond, hadden ze een winterkampement. Uit nood zou de schat tijdelijk begraven kunnen zijn. Hij is tóen in ieder geval niet meer opgegraven. Ook toen gold: ‘gestolen goed gedijt niet!’.

De schatvondst is één van de rijkste verzamelingen die bekend is in Noordwest-Europa. Het dateert uit de tijd van Karel de Grote. De zilverschat bestaat uit 1133 munten, 25 sieraden en een klomp ruw zilver. De volledige schat was waarschijnlijk veel groter, want slechts een deel is teruggevonden. Toch was dit deel van de zilverschat al een kapitaal waard. Het zilver op zich had een gelijke waarde als 25 zwaarden of wel 100 koeien.

In de sieraden is 384 gram zilver verwerkt; in de munten zelfs 1800 gram. De sieraden waren onderdeel van de zogenaamde gordelgarnituren van ruiters. Vaak werden ze ingelegd met niëllo (zilver(koper)sulfide). Ter versiering bracht men vakkundig een plantenornamentiek aan.

De zilverschat maakt onderdeel uit van de archeologiecollectie die in de depots van Centre Céramique ligt.
Provincie:
Tag(s):