vrijdag, 31. oktober 2008 - 16:50

ZLTO krijgt subsidie van ministerie LNV

Middelburg

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 23 projecten in Nederland geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk voor een nieuwe vorm van bescherming van (ernstig) bedreigde planten- en diersoorten. In totaal wordt er 3 miljoen euro verdeeld onder de projecten die voorzien in beschermingsmaatregelen voor groepen van soorten in hun leefgebieden. In Zeeland krijgt ZLTO een subsidie van het ministerie.

Met de bijdrage wil minister Verburg van LNV een impuls geven aan de zogeheten leefgebiedenbenadering. Deze nieuwe aanpak, die vorig jaar voor het eerst is beproefd, richt zich niet op de bescherming van een individuele soort, maar op maatregelen waarvan meerdere bedreigde planten- en diersoorten profiteren.

In Zeeland krijgt ZLTO een bijdrage voor het project “Integrale impuls akkernatuur Zeeland�. Dit project wordt op verschillende plaatsen in Zeeland uitgevoerd en is gericht op een duurzame verbetering van de Zeeuwse akkerlanden. Boeren die meedoen aan het project zorgen voor de aanleg van randen van graan op hun land waarvan soorten als de akkerboterbloem, velduil en veldleeuwerik profiteren.
Provincie:
Tag(s):