dinsdag, 29. januari 2008 - 23:13

Zonebeheerplan Zeehavengebied vastgesteld

Dordrecht

De colleges van B&W van Dordrecht, Zwijndrecht en Binnenmaas, alsmede de Provincie Zuid-Holland hebben ingestemd met het zonebeheerplan voor de industrieterreinen Dordt West en Groote Lindt in Zwijndrecht. Nu zij akkoord zijn gegaan treedt het zonebeheerplan op 1 februari 2008 in werking.

Het zonebeheerplan regelt de verdeling van de schaarse geluidruimte over het industrieterrein. Voor ieder bedrijf of perceel is nu in kaart gebracht hoeveel geluidsruimte beschikbaar komt. Dat geeft zekerheid voor zowel bestaande bedrijven als voor bedrijven die willen investeren in de nog lege plekken in het gebied.Het zonebeheerplan wordt gehanteerd bij de vergunningverlening.

Nieuwe geluidsruimte wordt nu ingezet voor onder meer plannen rond de Prins Willem Alexander (PWA)-kade, het voormalig NS-terrein, het Duivelseiland, de Kop van de Kilkade en een mogelijk onderwaterdepot in de Julianahaven. In het Masterplan voor de revitalisering zeehavens is aangegeven dat circa 60 hectare van het Zeehavengebied niet of weinig in gebruik is.

Zwijndrecht heeft in het kader van de revitalisering Groote Lindt onderzoek verricht naar het toekennen van meer geluidsruimte aan een beperkt aantal plekken waar ontwikkelingen worden verwacht. Door toekenning van een beperkte hoeveelheid nieuwe geluidsruimte, ontstaan elders geen knelpunten. Deze geluidsruimte is nu is het zonebeheerplan vastgelegd. De provincie Zuid-Holland had al eerder laten weten het zonebeheerplan een prima initiatief te vinden. Het zonebeheerplan is een belangrijk instrument om de geluidsproblematiek in het Zeehavengebied te kunnen oplossen. Het toevoegen van activiteiten is van groot belang voor de economie en de werkgelegenheid van Dordrecht. Het plan biedt nu duidelijkheid voor ondernemers die willen investeren.

Een belangrijk onderdeel van het zonebeheerplan is het geluidverdeelplan. Dit plan regelt de verdeling van het geluid over het bedrijfsterrein. De geluidsbelasting van alle bedrijven samen mag ter plaatse van de geluidsgrens niet meer bedragen dan 50 dB(A). Bij het verlenen van milieuvergunningen wordt getoetst aan dit geluidverdeelplan.

De bewoners van Wieldrecht hebben gevraagd om compensatie voor de revitaliseringsplannen. De bewoners hebben met name last van het vrachtverkeer over de Wieldrechtseweg. Inmiddels is besloten die toename compenseren met een geluidsscherm. Met een scherm van één meter hoog kan de toename van verkeerslawaai worden gecompenseerd.
Provincie:
Tag(s):