dinsdag, 12. februari 2008 - 17:03

Zorgeloos Fryslân biedt nieuwe kansen provincie

Leeuwarden

Provincie Friesland start onder de noemer Zorgeloos Fryslân met zogenaamd zorgtoerisme. Dat is de algemene term voor recreatiemogelijkheden voor mensen met een beperking of mensen die revalideren. Maar Friesland richt zich met zorgeloos Fryslân ook op de gezondheidstoeristen. Hiermee wil de provincie inspelen op de vele initiatieven die er al zijn op het gebied van toerisme en zorg.

Het zorgtoerisme biedt grote mogelijkheden voor Friesland op economisch en toeristisch gebied. Het trekt een extra doelgroep van mensen aan, waaronder kapitaalkrachtige gezondheidstoeristen. Het verlengd ook de duur van het toeristisch seizoen, waardoor er langer en meer besteed wordt. Ook voor de werkgelegenheid is zorgtoerisme een positieve impuls. Dit biedt tevens perspectieven om innovatieve en zeer kostbare ict-ontwikkelingen door te voeren die ten goede komen aan gezondheidstoeristen én de eigen inwoners. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan zorg op afstand, (telecare, telediagnose).

Zorgeloos Fryslân heeft ook voor het Friese platteland belangrijke voordelen. Doordat de gebruikersgroep van zorgvoorzieningen vergroot wordt door de groep toeristen die er ook gebruik van maakt, kan de zorg op het platteland op een goed niveau gehandhaafd blijven en blijft de zorg betaalbaar en het platteland vitaal. Daarmee wordt de druk op betaalbare, bereikbare en kwalitatief goede voorzieningen aanzienlijk verlaagd.
Provincie:
Tag(s):