maandag, 15. december 2008 - 22:04

Zorgen bij VVD Almere over onderwijs

Almere

De VVD Almere maakt zich zorgen over het gebrek aan extra begeleiding voor kinderen op de basisschool.

Uit een onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs naar de kwaliteit van het onderwijs in Almere bleek dat het gemiddelde resultaat onder het landelijke gemiddelde ligt en onder de resultaten van de vier grote steden.

Ook heeft de onderwijsinspectie op verzoek van de scholen en de gemeente gekeken naar de zorg en begeleiding in het Almeerse basisonderwijs. De uitkomsten zijn zorgelijk.

Zo blijkt dat leerachterstanden te laat worden gesignaleerd, zorg aan zorgleerlingen niet planmatig wordt uitgevoerd en het aantal leerlingen met taal- en/of rekenachterstand groeit. Leerlingen die met een achterstand naar het voortgezet onderwijs gaan, hebben een grotere kans dat zij vroegtijdig het onderwijs verlaten.

De VVD vindt dat het college op korte termijn weer met de Almeerse scholen om de tafel moet om over een adequate aanpak te praten.
Provincie:
Tag(s):