maandag, 24. november 2008 - 16:55

Zorgen om effect Spaarfonds AOW

Utrecht

ANBO voor 50-plussers overhandigt dinsdag om 13.30 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer een petitie over het Spaarfonds AOW aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken.

De ouderenbond maakt zich zorgen over het effect van dit spaarfonds, dat vanaf 2020 met een buffer van 120 miljard euro de piek van de AOW-kosten extra moet opvangen.

Het spaarfonds, waar sinds 1998 al 35 miljard euro aan toe is gevoegd, is volgens ANBO geen echt fonds met geld dat een gedegen waarborg biedt voor de toekomstige kosten van de AOW. Het huidige Spaarfonds AOW is louter een vordering op de staat om de staatsschuld te reduceren en het EMU-saldo te drukken. Binnen Europa is afgesproken dat de staatsschuld van een lidstaat niet meer mag bedragen dan drie procent van het bruto binnenlands product(bbp).

Basis voor het spaarfonds AOW is de verwachting dat tijdige aflossing van de overheidsschuld toereikend is om de stijging van de AOW-uitgaven vanaf 2020 te financieren. Geen overheidsschuld betekent ook dat er rentelasten vrijkomen voor betaling van de AOW; gelden die anders nodig zijn om de rente over de overheidsschuld te betalen.

'Maar opnamen uit het AOW-spaarfonds in 2020 komen ten laste van het EMU-saldo, waardoor de overheidsschuld weer zou kunnen stijgen. En wat als die staatsschuld in 2020 niet voldoende is afgelost?', zo vraagt ANBO zich af.

De ouderenbond vindt dat het huidige Spaarfonds AOW onvoldoende extra waarborg biedt voor de houdbaarheid van de AOW en bepleit een echt spaarfonds waarin geld wordt gestort.
Categorie:
Tag(s):